یزد - مهریز - شهرک سنگ
شماره تماس کاشی سرو
۰۳۵-۹۱۰۰۲۰۲۵

درباره سرو

Take a look at the whole

اعضای هیئت مدیره کاشی سرو مهریز

Sarv Tile
 • مدیران

  مهندس محمدحسین کهدویی

  رئیس هیئت مدیره

  مهندس محمدحسین کهدویی رئیس هیئت مدیره کاشی سرو مهریز
 • مدیران

  مهندس محسن دشمن فنا

  نائب رئیس هیئت مدیره

  مهندس محسن دشمن فنا نائب رئیس هیئت مدیره کاشی سرو مهریز
 • مدیران

  مهندس سید مصطفی موسوی

  مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

  مهندس سید مصطفی موسوی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کاشی سرو مهریز
 • مدیران

  محمدمهدی دشمن فنا

  عضو هیئت مدیره

  محمدمهدی دشمن فنا عضو هیئت مدیره کاشی سرو مهریز